logo DietmarDesign

Telefon 026-19 70 40 | Mobil 070-570 81 48 | dietmar@dietmardesign.se

Gävle Kommun

En skrift om fritidshemmet. 76 sidor

"Vi som aktivt och målmedvetet har arbetat i denna förändringsprocess vill dela med oss våra erfarenheter. Det är denna process från 2012 till 2016 som vi nu steg för steg kommer att beskriva.
Vi hoppas på att boken ska inspirera och ge idéer för ett lyckat utvecklingsarbete i fritidshemmen."

Citat

Helena G. Stöpfgeshoff, utvecklingsstrateg
Utbildning Gävle, Gävle kommun

 

 

Digital katalog ILT mellanljine

Inläsningstjänst AB

Omslag för en liten katalog.

 

Digital katalog ILT mellanljine

Inläsningstjänst AB

Utskick till skolorna i Sverige. Fyrsidig folder och ett brev från VD-n.

 

Digital katalog ILT

 

mellanljine

Inläsningstjänst AB

Skolaffischer för ungdomar och barn för att informera eleverna om att de kan abonnerar inlästa läromedel.

 

Inlas affisch

 

mellanljine

Klevrings

Ett internetföretag.

Katalog för datormöss, RoadMice. Utskick till bilföretag etc.

RoadMice

 

mellanljine

Länsstyrelsen Gävleborg

Turistbroschyr, 80 sidor.
Utflyktsguide

Rehcon

 

mellanljine

Länsstyrelsen Gävleborg

Klimatrapport, 60 sidor.

Rehcon

 

mellanlinje

REHCON ENGINEERING AB

Framtagning av logotype, mapp, produktblad, visitkort, utställning och webbsida.

www.rehcon.se

Rehcon
mellanlinje

Inläsningstjänst AB

Manualen för en DAISY-spelare som spelar upp ljudböcker för dyslektiker. I manualen skulle bara de viktigaste stegen beskrivas i förenklad form och med stor och läsbar text. Bilderna på insidan är framtagna av DietmarDesign. Manualen följer med i originalförpackningen för spelaren och är anpassad till förpackningens storlek.

Inläs Manual Omslag
mellan

Länsstyrelsen Gävleborg

SFI-broschyr, 8 sidor dragspelsfals. SFI-elevernas egna intryck och delvis egna bilder. 3 olika områden på fyra olika språk. Bilderna på framsidan är retuscherade och anpassade till det höga formatet. Broschyrerna finns på svenska, somaliska, thailändska och arabiska.

Läns_SFI-serie
mellan

Inläsningstjänst AB

Produktkatalog 2012: 116 sidor, rulloffset. Katalogen är indelad i olika delar, som en lista med skolböcker, pedagogiska hjälpmedel, olika abonnemangsformer etc.

Katalog Inläs 2011
mellan

Klevrings

Ett internetföretag.

Katalog till utskick: Rulloffset. Omslaget är tryckt på silverfolie.

katalog klevrings
mellan

AnglerPro

Annonser i en engelsk fisketidning.

annons angler
linje avstand nere