logo DietmarDesign

Telefon 026-19 70 40 | Mobil 070-570 81 48 | dietmar@dietmardesign.se

Boken om Villastaden i Gävle.

Författare: Birgitta Lundblad.
Foto: Dieter Stöpgeshoff

Boken har 272 sidor och kan beställas via författaren, mailadress utkiken10@gmail.com

 

 

Villastaden bok

 

mellanlinje

Boken om äldre danformer från Gästrikland.

Författare: Benno Eriksson.
Noterna: Tony Wrethling

 

 

Bokpaket som förr

mellanlinje

Boken om stadsarkitekten E. A. Hedin, Gävle, 1852-1925.

Författare: Lars Lindh och Birgitta Lundblad.

"... Arkitekten E. A. Hedin förtydligar detta skeende med sin långa tid som stadsarkitekt i Gävle under fyrtiofem år från 1878 och en ställning, där han många gånger förenade rollerna som representant för staden, privatarkitekt, beställare, prisdomare och entreprenör. Men framför allt representerar han den nya tidens professionalitet och medvetenhet om tidens framsteg.

Vi känner honom som arkitekt till märkesbyggnader i Gävle innerstad som Sjömanskyrkan, Elverket och Gevaliahuset, men har inte tidigare vetat att hans arbeten omfattade 265 byggnadsprojekt, i Gävle och på andra ställen i denna del av landet. Verksamheten innefattade så gott som alla byggnadstyper, stort som smått, även stadsplaner...

... Lars Lindhs och Birgitta Lundblads omfattande studie i E. A. Hedins verksamhet fyller inte bara en lucka i kunskapen om byggnadskonsten i Gävle stad. Den belyser också svensk arkitektur- och stadsbyggnadshistoria i ett riksomfattande perspektiv."

Citat ur bokens förord av:

Fredric Bedoire
Professor i Arkitekturhistoria
Konsthögskolans Arkitekturskola

Boken har 232 sidor och kan beställas via författaren, mailadress utkiken10@gmail.com

 

Hedin
mellanlinje

Värmande och vackert

Boken om eldstäder och tillverkare i Hälsingland och Gästrikland.
Författare: Birgitta Lundblad och Gunnvor Gustafson.

Mer info: halsinglandsmuseum.se

Boken har 270 sidor och kan beställas direkt från Hälsinglands museum, eller köpas i bokhandeln.

 

Kakelugn
mellan

Engeltofta – från grosshandlarepok till nutid

Författare: Birgitta Lundblad.

Engeltofta är ett intressant exempel på 1800-talets påkostade villaarkitektur. Byggnaden uppfördes såsom sommarnöje och representationsbostad av B G Kronberg, en av Gävles driftiga och välbärgade grosshandlare. Sommarvillan har därefter varit pensionat och restaurang under olika ägare med vitt skilda förutsättningar.

Arkitekt: Erik Alfred Hedin

Boken har 68 sidor och kan beställas via författaren, mailadress utkiken10@gmail.com

 

engeltofta
mellan

Haegerstrand

Författare: Ingvar Hericsson

Öden och äventyr kring Haegerstrands, på världshaven sen 1859.

Briggen Gerda
linje avstand nere